Näsplastik / Näsoperation

Att försköna eller förändra sin näsa är något som många människor drömmer om. Operation av näsan är en av de vanligaste ingreppen i ansiktsområdet och både yngre och äldre söker sig till SOAH Plastikkirurgi för en näsplastik. Önskan om näsplastikoperation kan grundas på flera olika bevekelsegrunder. Etnicitet, familjära drag, åldrandet eller helt enkelt önskan om “en annan näsa” kan leda patienten till plastikkirurgen. Då näsplastik är ett av de mest efterfrågade ingreppen har SOAH Plastikkirurgi en lång och gedigen erfarenhet av denna operationstyp. Vi har patienter med etnicitet från hela världen som kommer till oss för att operera sin näsa. Detta ger oss en unik kompetens och vi ser både till det funktionella samt det estetiska resultatet. Näsans centrala position i ansiktet ställer extrema krav på opererande plastikkirurg. Kunskap om näsans anatomi (uppbyggnad), fysiologi (funktion) och näsans utveckling under patientens levnad är extremt viktigt för att kunna uppnå lyckat resultat vid varje operation. Vi skiljer oss från andra kliniker genom att vi arbetar i team med flera specialistläkare/plastikkirurger som har subspecialisering i näskirurgi för att din operation ska bli lyckad. Vid ansiktsoperationer, oavsett operationstyp, så ska du kräva högsta möjliga kompetens då det helt enkelt inte får gå fel.

Om Näsplastik / Näsoperation

Kostnad & Info

  • Operationstid 120 – 180 min
  • Sjukskrivning 1-3 veckor
  • Bedövning Narkos / Sedering
  • Pris: fr. 30.000:- till 52.000:-
  • Preliminär bedömning

    Du kan här översända bilder för en preliminär bedömning kring vilken typ av ingrepp vi rekommenderar och även en preliminär prisuppgift.
    Pris och behandlingsmetod kan fastslås först efter en konsultation och en preliminär bedömning är inte bindande för Soah Plastikkirurgi. Den slutgiltiga bedömningen, priset för ingreppet och behandlingsalternativ lämnas inte förrän konsultation genomförts.

  • Läs mer

Våra tekniker vid näsplastik

Generellt delas näsoperationer in i två grupper – stor näsplastik (bennäsplastik) som omfattar näsans alla delar och mindre näsplastik (brosknäsplastik). Snittet görs alltid genom näsborrarna för undvikande av ytliga och synliga ärr. Stor näsplastik innefattar operation på näsans broskdelar (nästippen) och benskelettet (humpen eller ”knölen”). Helnarkos kompletteras med lokalbedövning i syfte att minimera blödning och ge god sikt för operatören. Humpen avtages varsamt och tas bort från sitt läge över näsryggen. Därefter fälls näsans ”benpyramid” ihop för att ge dig en ny och lägre näsprofil. Operationen på broskdelar av näsan innefattar reduktion/förminskning, förflyttning och formförändring av flera olika broskdelar som tillsammans bildar näsans nya form. Specialförband krävs för säker och ickebesvärande återhämtning. Brosknäsoperation kräver tejpning under en veckas tid. Har näsbenet opererats med avtagning av ”knölen” anbringas speciellt plastförband som kvartsitter i 10 dagar dygnet runt och därefter i ytterligare 2 veckor nattetid. Detta är nödvändigt för bra läkning och lyckat resultat. Alla stora näsplastiker, som innefattar näsans funktion som andningsorgan, utförs på SOAH Plastik av ett team bestående av erfarna plastikkirurger. Därför kan vi garantera bästa möjliga resultat där näsans nya form och funktion samverkar på bästa möjliga sätt.

Komplikationer

Varför göra en näsoperation?

Näsans centrala roll i ansiktet är väldigt viktigt och missnöje med näsans form får ofta konsekvenser för ens välbefinnande och därför är det prioriterat att finna rätt kompetens inför din operation. Rätt kompetens har vi på Gerlee Plastikkirurgi, då alla våra specialister förstår vikten av ett lyckat resultat vid en näsplastikoperation. Vanligast är att man minskar storleken på näsan, gör näsborrar mindre eller tar bort en puckel (hump) på näsryggen. Många vill också förändra nästippens utseende eller höja en hängande nästipp. När det gäller funktionella näsoperationer är det vanligt att vi rätar ut nässkiljeväggen. Anledningen att Gerlee Plastikkirurgi anser det vara viktigt att arbeta med flera specialistläkare är för att många som söker sig för näsplastik är i behov av rekonstruktiv och funktionell kirurgi efter tidigare skador eller trauma mot näsan. Då näsan har en komplex struktur med många olika vinklar så påverkar detta även hur du mår fysisk eller psykiskt eller bägge delar. Vi eftersträvar alltid att din näsa ska vara harmonisk med övriga ansiktsdrag och det är viktigt att se på helheten utifrån dina anatomiska förutsättningar.

Specialister inom näsplastik

Gerlee Plastikkirurgi anlitar alltid specialister i plastikkirurgi som tar sig an dig och ditt specifika problem. Vi har en unik näskirurgisk kompetens och vi har bland de mest erfarna näsplastikkirurgerna i Sverige och vi arbetar endast efter medicinskt beprövade metoder. En näsplastik hos Gerlee Plastikkirurgi är inte den billigaste jämfört med andra kliniker utan tvärtom ligger vi ganska högt prismässigt för näsoperationer. Det är för att vi förstår vilken kompetens som krävs och vi gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd, även om det innebär att eventuella korrigeringar måste göras. Många andra kliniker tar betalt för korrigeringar vid näsplastiker men vi utlovar ett perfekt resultat utifrån dina anatomiska förutsättningar. Ansiktet är något som hela tiden är synligt och våra patienter är också våra ambassadörer, det är därför av yttersta vikt att både vi och patienten är nöjda med resultatet. Vi kommer även vägleda dig för att du ska få ett så hållbart resultat som möjligt utan några avkall på kvaliteten överhuvudtaget. Du kommer med stor sannolikhet inte drabbas av någon komplikation vid den här typ av ingrepp men vi ser till att informera dig grundligt vid konsultationen. Vi ser till att du är så komplikationsfri som bara är möjligt. Teknikerna vi arbetar med är välutvecklade och du behöver inte oroa dig för din hälsa när du kommer som patient till oss.

Boka Tid

Boka ditt möte på vår webbplats eller genom att ringa oss per telefon för att hjälpa dig och få det snabbaste mötet som passar dig

Första Möte

Vi kommer att göra det första mötet mellan oss för att ta reda på vad du vill ha av oss och för att ge dig bästa hjälp och intryck och de bästa lösningarna som bara passar dig

Underbara Resultat

Vi kommer att göra vårt bästa för att visa dig de bästa resultaten så att du är nöjd med oss. Du får allt du förväntar oss att göra på det bästa och mest moderna sättet

Kontakta oss

Kontakta oss via formuläret nedan så svarar vi dig så snart som möjligt

Vi kontaktar dig inom en arbetsdag.

Medicenter Clinic

Att ha kontroll över ditt liv och ha realistiska förväntningar på dina dagliga utmaningar är nycklarna till stresshantering.

— Josh Billings